Atletikudvalgsmøde 29-11-2012

Atletikudvalgsmøde torsdag den 29. november kl. 19 på atletikstadion.

Dagsorden:

1.   Godkendelse af referat fra 28.06.2012

2.   Godkendelse af dagsorden – flere punkter?

3.   Nyt fra grupperne

4.   Indestævner 2012/2013 udvælgelse og trænerdeltagelse

5.   Nyt fra bestyrelsen:

Klubhusbyggeri

Tilskudsregler

6.   Julearrangement torsdag den 13. december – hvem bestiller?

7.   Evaluering af:

24-timers løb 11.-12.-aug.

Ministævner 13. august og 15. oktober

NVJ-mesterskaber 22. sept.

Klubmesterskaber 30. sept.

Forældremødet 11. oktober

8.   Referat fra NVJ-årsmødet den 14. november

9.   Status på tøjudvalget

10.  Træningssamling i Hvide Sande 19.-20. april 2013. Fond - ansøgning til bus?

11.  Børneattest

12.  Eventuelt

Referat:

Deltagere: Tom Pedersen, Mads Moos Larsen, Kathrine Monberg, Sonja Stigsen.

Afbud: Morten Skov Hansen.

 

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

Punktet børneattest tilføjet .

Ad 3:

Tilfredshed med forholdene på Houlkærskolen. Der ønskes mere tid i springsalen på sigt. Højskolen kontaktes for brug af videooptagelse. Forældreordningen fungerer fint.

Der er stadig brug for skilte på atletikstadion, så folk kan se, at banerne er optaget.

Ad 4:

Stævneplanen gennemgået og trænere sat på.

Ad 5:

De sidste tegninger gennemgået – alle tilladelser er på plads og byggeriet klar til start. Klubhuset er klar inden sommerferien :-)

Bestyrelsen arbejder stadig med at få tilskudsreglerne til at falde på plads – indtil da stadig behandling af ansøgninger i bestyrelsen.

Ad 6:

Julearrangementet bliver i Tinghallen den 13. december kl. 16.30 – 19.00.

Ad 7:

24 timers løbet var rigtig hyggeligt. Noget der er stemning for at gentage. De to ministævner var en god oplevelse – det sidste blev dog uden deltagelse fra andre klubber – det kom ikke frem på terminslisten før det var afviklet!

NVJ-mesterskabet gik godt – vi holder fast i at der skal være medaljer, klubberne deler udgiften i forhold til antal deltagere.

Klubmesterskaberne blev afviklet med 30 deltagere i en god og hyggelig atmosfære, hvor vi hjalp hinanden med afviklingen af stævnet.

Forældremødet var godt besøgt – meget positive forældre.

Ad 8:

Alle NVJ-klubber har lige som os god tilgang af nye atleter, der er grøde i den nordvestjyske atletik!

Fra DAF: Der er indført nye vægte på kasteredskaber – for at tilpasse de danske regler til de internationale.

Ad 9:

Tøjudvalget har haft et konstruktivt møde, Kathrine refererede. Næste møde er den 18.12.2012.

Ad 10:

Fonde søges.

Ad 10:

Der er indhentet børneattester på trænerne.

Ad 11:

Der er ønske om deltagelse ved VUS i Göteborg 28.-30. juni - måske sammen med Skive? Måske også Øresundsspelen?

Ref. SS


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her