Atletikudvalgsmøde 28 06 2012

Atletikudvalgsmøde torsdag den 28. juni kl. 18 på atletikstadion.

Dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra 31.05.2012

2.  Godkendelse af dagsorden – flere punkter?

3.  Omlægning af børne- og ungdomstræningen?

4.  Fælles holdning til regler

5.  Hvis ændringer : Ny tekst til Viborg AM brochure og ændringer til hjemmesiden.

6.  Kommende arrangementer:

24-timers løb 11.-12.-aug.

Ministævner

NVJ-mesterskaber 22. sept.

Klubmesterskaber 30. sept.

7.  Tøj og tøjsponsporer

8.  Elitepolitik

9.  Fitness

10 .Eventuelt

 

Referat:

Deltagere: Morten Skov Hansen, Mads Moos Larsen, Kathrine L. Monberg, Sonja Stigsen.

Afbud: Tom Pedersen.

 

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Diskussion om opdelingen af atletikbørn og -unge på de fire hold.

Familieatletikken har børn, der aldersmæssigt hører til mellemholdet, men det er et godt rekruteringsgrundlag, da flere fortsætter på mellemholdet.

Vi åbner også mulighed for, at der efter aftale mellem trænerne, kan deltage børn fra 9 år hos distancegruppen. Det kan være en fast torsdag om måneden eller et par tirsdage. Det skal være børn, der har lyst til at løbe, så de kan holde motivation for at løbe langt.

Ad 4:

Regler skal holdes, men passer reglerne ikke længere med praksis, skal de tages op til revision.

Ad 5:

Næste gang Viborg AM brochuren revideres, ønsker vi at fjerne den øvre grænse både hos de store atletikbørn og distancegruppen, så "12-17 år" ændres til "Fra 12 år".

Forslag til ny hjemmesidetekst:

Mellem/langdistanceløbere træner tirsdage og torsdage kl. 16.30-18.00 hele året

For børn og unge fra 12 år, der der har lyst til at løbetræne. Træningen består oftest af intervaltræning på atletikstadion og i terrænet omkring. Børn under 12 år kan deltage i begrænset omfang efter aftale med trænerne.

Trænere: Ingerlise Villum Jensen, Ulla B. Jacobsen, Lars Vels og Michael Elkjær.

(De øvre grænser fjernes også fra hjemmesiden)

Ad 6:

24-timers løb. Vi er tilmeldt med holdet: "Viborg Atletik og Motion, ungdom". Unge løbere, atleter og deres trænere har førsteret, derefter kan suppleres med forældre og søskende. Alle løber i den gule farve og gør dermed reklame for atletikafdelingen. Vi har teltplads, Ole Trier Nørskov kan låne os borde og stole. Morten Skov Hansen laver indbydelse, der sendes til grupperne. Der opkræves et lille gebyr på 50 kr. pr. deltager, så der kan indkøbes morgenmad, grillkul m.m.

Ministævner: Kathrine Monberg foreslår et ministævne med 800 m og 1500 m (vi kan tage et 5000 m med), gerne en hverdagsaften i starten af august. Skal datosættes, anmeldes til DAF og gøres reklame for.

Intet nyt til NVJ-mesterskaberne og klubmesterskaberne.

Ad 7:

Vi undersøger, om atletikafdelingen kan få en fælles T-shirt eller gerne overtrækstrøje med lange ærmer. Hvis vi må bruge sponsorer, kan det gøres til en rimelig pris. Derudover følger vi resten af klubben, når der kommer nyt overtrækstøj til klubben, men på vores tøj SKAL der stå atletik.

Ad 8:

Fortsat diskussion af, hvordan vi som klub bliver så attraktiv, at de unge bliver i klubben. Her blev nævnt individuelle træningsprogrammer og mulighed for vægttræning i klubben.

Ad 9:

Bestyrelsen høres, om der kan laves en klubaftale med et Fitness-center.

Ad 10: Intet.

Ref.: SS


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her