Atletikudvalgsmøde 31-05-2012

Atletikudvalgsmøde torsdag den 31 maj kl. 18 på atletikstadion.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 6.02.2011

2. Godkendelse af dagsorden – flere punkter?

3. Udtagelse af atleter til Vest DM – kriterier?

4. Trænersituationen

5. Fonde

6. Kommende arrangementer:

Arrangement i Undallslund (14. juni?)

24-timers løb 11.-12.-aug.

Ministævner?

NVJ-mesterskaber 22. sept.

Klubmesterskaber 30. sept.

7. Evaluering af:

Forældremødet 12. april

Hjælpetrænerkurset 17. april

Stævnemedhjælperkursus 26. apr.

Nålestævnet den 8. maj

8. Elitepolitik

9. Fitness

10. Vintertræning

11. Eventuelt

 

Referat:

Deltagere: Morten Skov Hansen, Mads Moos Larsen, Kathrine L. Monberg, Sonja Stigsen.

Afbud: Tom Pedersen

 

Velkommen i atletikudvalget til Kathrine.

 

Ad 1: Godkendt.

 

Ad 2.: Godkendt.

 

Ad 3: Kriterierne er, at deltagerne vil kunne gøre en god figur, - og føle sig kvalificeret til at deltage i stævnet. 14 atleter udtaget – udtagelserne rundes med trænerne før atleterne orienteres.

 

Ad 4: Tom Pedersen stopper som træner for mellemholdet til efteråret – der skal findes en afløser, så én træner ikke skal stå alene med hele holdet. Flere personer drøftet, MSH forhører sig hos dem. Der sendes en meddelelse til gruppens forældre, om nogen har lyst til at indgå i en turnusordning som hjælpetrænere.

De ældste har stor fordel af, at Stefan Nielsen er trådt til. Distancegruppen og familieatletik er også fint bemandede med trænere og alle grupper kan tage nye atleter ind.

 

Ad 5: Vi vil forsøge at få gebyret til 24-timersløbet dækket for børne/unge-holdet via fond-ansøgning. Vi har fået et afslag, men fortsætter. Der er også søgt fondsmidler til nye hække.

 

Ad 6: Kommende arrangementer:

Arrangement i Undallslund i foråret er aflyst.

Vi satser på at få et hold atletikbørn/unge med til 24-timersløbet og forsøger at gøre det gratis (eller billigt) at deltage.

Bestyrelsen har efterlyst ministævner med lange baneløb – for at få flere til at bruge banerne. Vi skal have datoen senest 14 dage før for at anmelde stævnet til DAF.

NVJ-Mesterskaberne den 22. september er næsten på plads og indbydelsen udsendt.

Klubmesterskaberne den 30. september gennemføres efter samme skabelon som sidste år og med samme øvelser. I princippet er det en tre-kamp – men OK kun at deltage i en eller to øvelser.

 

Ad 7: Evalueringer:

Forældremødet ikke godt besøgt, men dog nogle af de nye forældre med.

Godt besøgt hjælpetrænerkursus med deltagere fra alle klubber i DGI-Midtjylland. Susanne Jensen var igen en god instruktør.

Kun to forældre deltog ved stævnemedhjælperkurset – kurset gentages til efteråret, de unge inviteres med.

Nålestævnet den 8. maj druknede i regn – alligevel var der en god stemning. Der var lidt mas med at tyde de våde dommerlister, men med hjælp fra de deltagende klubber skulle alt nu være rigtigt.

 

Ad 8: Elitepolitik.

Vi diskuterede, hvad vi stiller op over for det faktum, at mange skifter til andre klubber, når de bliver "gode". Der er enighed om, at det er OK at leve sine drømme ud, også hvis det indebærer et klubskifte. Vi kan gøre det attraktivt at blive i klubben ved at have et godt kammeratskab i grupperne og ved at have gode trænere. De unge nævner også klubtøjet som en faktor.

Klubtøjet tages op på næste møde, måske kan vi finde en tøjsponsor – dette skal op i bestyrelsen først.

 

Ad 9:

Det undersøges om vi kan få en klubaftale med et fitness-center.

 

Ad 10:

Vi har til vinter fået følgende træningstider:

Tirsdag: De store: Springsalen på GIV 17.45 – 18.00. Der varmes op ude.

Torsdag: De store og mellemgruppen: Houlkær Minihal kl.17.00 – 18.30.

Det undersøges, om kan få opbevaret nogle redskaber i hallen.

 

Ad 11: Der indkaldes til møde igen, når der er punkter at mødes om.

 

Ref.: SS


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her