Atletikudvalgsmøde 04-10-2011

Dagsorden:

 

1.  Godkendelse af referat fra 31.08.2011.

2.  Godkendelse af dagsorden - flere punkter til dagsorden?

3.  Forældremødet den 6. oktober

Vintertræning

4.  Trænerkurser 5.-6. november.

5.   Efterårsferieaktiviteter 18. og 20. oktober

6.   Aften med coaching for voksne og unge, evt. Rikke Rønholt for hele klubben.

7.   Evaluering af NVJ-Mesterskaberne

8.   Evaluering af klubmesterskaber søndag den 2. oktober

9.   Sociale arrangementer i efteråret.

10. Næste møde

11. Eventuelt

Referat

 

Afbud: Mads Moos Larsen

Deltagere: Tom Pedersen, Brian Brøgger, Morten Skov Hansen, Sonja Stigsen.

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Godkendt

Ad 3:

Påklædning både til inde og ude.

Neddrosling af træningstider i vinter.

Ændring af kontingent til helårlig. Stadig samme pris – vil stige,når klubhuset står færdigt.

Efterårsaktiviteter. Tirsdag og torsdag kl. 14 – 17, 20 kr.

Klubarrangementer: Orienteringsløb i Undallslund skov– frivillige forældre søges til poster. Julebowling torsdag den 8. december, betaling uafklaret..

Vinterstævner med minimum deltagere.

Forældremanual.

Ad 4:

4-5 trænere deltager. 2 på ungdoms og 2 eller 3 på børnetrænerkurset.

Ad 5:

Vore egne må komme med for 20 kr. Der er tilmeldingsfrist den 10.10. Ikke mange tilmeldt endnu. Trænere nok.

Ad 6:

For hele klubben i foråret, SS forhører Rikke Rønholt om honorar, tidspunkt og emner. MSH kommer med et forslag til en anden, der er god.

Ad 7:

Super dag. Vi har fået stor ros for stævneafviklingen – og at der var gjort noget ud af dagen med musik og flag. Næste år skal der være et tidspunkt, hvor navnene på stafetløberne skal være afleveret – for at få mere ro over stafetafviklingen.

Ad 8:

Super dag, og fin opvarmning, hvor alle kunne væremed. Næste år skal vi starte allerede kl. 13. Stævnet kan ikke bæreflere øvelser,det er langtrukket nok i forvejen. Avismaraton og Marathon gruppen kan evt. inviteres med fælles mail, de var fraværende i år.

Ad 9:

Orienteringsløb i Undallslund skov lørdag den 12. november kl.14. Egen betaling 20 kr.

Julebowling den 8. december, der søges tilskud fra klubben.

Ad 10:

Næste møde: Trænermøde sidst i november. Atletikudvalgsmøde først i januar. Torsdag efter træning en passende mødetid.

NVJ årsmøde 16. november Tom + ? deltager.

Ad 11:

Indkøb: Bløde bolde. Målebånd. Indendørskugler. Startblok med velkro (Virklund). SS finder priser.

 

Ref. SS


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her