Atletikudvalgsmøde 31-08-2011

Atletikudvalgsmøde onsdag den 31.8.2011 kl. 19.00 på Viborg Atletikstadion

Dagsorden:

 

Velkommen til Morten og Mads i atletikudvalget!

1.Godkendelse af referat fra 14.06.2011.

2.Godkendelse af dagsorden - flere punkter til dagsorden?

3.Opfølgning på trænermødet den 15.08.2011

Trænerkurser

Aften med coaching for voksne og unge

4.Status på hold og trænere.

5.Muligheder (og ønsker) for højdesprings-specialtræning (Mads)

6.Ændringer til forældre-manualen?

7.Kommende arrangementer

Efterårsferieaktiviteter 18. og 20. oktober

NVJ-mesterskaber lørdag den 10. september

Klubmesterskaber søndag den 2. oktober

8.Sociale arrangementer i efteråret.

9.Næste møde

10.Eventuelt

 

Referat:

 

Deltagere: Tom Pedersen, Brian Brøgger, Mads Moos Larsen, Sonja Stigsen.

Afbud: Morten Skov Hansen.

 

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Trænerkurser efterlyses ved DAF.

Coaching/mentaltræning foredrag i samarbejde med avis-maraton – vi er for få.

Forældremøde torsdag den 6. oktober, mens der er træning.

Ad 4: Der er i øjeblikket plads til flere på alle hold.

Ad 5: Mads er startet i Skive i deres højdesprings-gruppe en gang om ugen. Mulighed for at Frida også kan deltage.

Ad 6: Forældre-manualen rettet til.

Ad 7: Efterårsferieaktiviteter efter familieatletikkens koncept.

NVJ-Mesterskaberne, de sidste detaljer på plads– men der mangler dommere...

Klubmesterskaberne, indbydelse lægges snart på hjemmesiden. Vi tager trespring med på programmet, skal anmeldes til DAF.

Ad 8: Klubaften i november – Tom og Brian arrangerer.

Ad 9: Næste møde onsdag den 5. oktober 19 – 20.30.

Ad 10: Ikke udelt tilfredshed med adgang til køb af beklædning og pigsko m.m. til børn og unge her i Viborg...

 

Ref.: SS


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her