Atletikudvalgsmøde 05-09-2013

Atletikudvalgsmøde torsdag den 5. september kl.18.15 på atletikstadion.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 21.03.2013

2. Godkendelse af dagsorden – flere punkter?

3. Nyt fra grupperne

4. NVJ-Mesterskaber lørdag den 21. september

5. Klubmesterskaber lørdag den 28.september

6. Vintertræningen

7. Styrketræningsrummet

8. Forældremøde forud for vintersæsonen

9. Forældrekursus: Stævnemedhjælper

10. Sociale arrangementer

11. 24-timersløb og VUS i Gøteborg. Hvad gik galt og hvad gør vi fremadrettet?

12. Ny pokal

13. Eventuelt

Referat:

Deltagere: Morten Skov Hansen, Mads Moos Larsen, Ole Trier Nørskov, Sonja Stigsen.
Afbud: Kathrine Monberg.

Tom Pedersen har ønsket at træde ud af atletikudvalget, tak til Tom for mange års indsats :-)
Ole Trier Nørskov erstatter Tom i udvalget, velkommen til Ole :-)

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3.
Familieatletik: Ikke så mange her i efteråret, men god stemning. Der er udskiftet en hjælpetræner, tak for indsatsen til Mathias og velkommen til Cecilie.
Mellemgruppen: Der er rigtig mange atleter, det går rigtig godt. Lisbeth og Jens er hjælpetrænere og gør det godt.. Eddi vil evt. hjælpe til vinter, som tilkaldevagt. Der gøres forsøg på at inddrage forældre, der er på stadion, så der kan deles i flere grupper.
De store: Den store niveauforskel er en udfordring. Elitetræning sættes sammen til de bedste. God hjælp til træningen af Lars. Der brug for en atletikkyndig afløser nogle tirsdag, så Morten kan komme med højdespringerne til Herning og lære noget af deres trænere. De nye store har brug for basistræning, evt. forældrehjælp?
De ung løbere: Ikke repræsenteret.

Ad 4:
Der er sendt indbydelse og foreløbigt tidsskema ud. Medaljer er bestilt. Vi får igen brug for meget forældrehjælp til afviklingen af stævnet. Der sendes en stævnehjælper-manual ud til forældrene, så de kan ønske hvad de vil hjælpe med – og være lidt forberedte på opgaven.

Ad 5:
Klubmesterskaberne afvikles efter samme koncept som tidligere. Løberne har ønsket en 3000 m, de høres om det skal være 3000 m eller 5000 m.

Ad 6:
Tirsdagstræningen fastholdes på atletikstadion. Kastetræning og intervaller på stadion, styrketræning i styrketræningsrummet og spring i kælderen. Hjemmetræningsprogram udleveres til de store.
Torsdagstræning i Houlkær Minihal 17.00-18.30, fælles for mellem og store.

Ad 7:
Ribber ønskes i styrketræningsrummet, stativ til vægttræning, stativ til kropshævninger, store pilatesbolde 65 cm og madras så vi ikke ødelægger gulvet. Også TRX-rem til genoptræning en god mulighed. Vores stepbænke og vægtstænger hentes fra GIV.

Ad 8:
Forældremøde torsdag den 3.10 kl.17-18. Om vintertræning og indestævner. Klubtøj. m.m. Forældrenetværk til sociale arrangementer. Weekendtræningsamling.

Ad 9:
Vi vælger at sende stævnehjælper-manualen ud til forældrene med opfordring til at ønske en opgave, som de så kan sætte sig ind i.

Ad 10:
Trænerne bruger rigtig meget tid på at være trænere og tage med ud til stævnerne. Det vil de meget gerne koncentrere sig om. Vi vil gerne have et udvalg af forældre, der kan tage sig af den vigtige sociale del af klublivet.

Ad 11:
Træls at atleterne ikke kom med til 24-timersløbet i år. Deltagelse i VUS gik i vasken på grund af misforståelser klubberne imellem. Mulighed for indendørs stævne Göteborg, Julklappsjagten, i december. Mads og Mathias samt Morten som træner er inviteret med Herning.

Ad 12:
Intet nyt i sagen.

Ad 13:
Mads: Godt træningsstævne – kan bruges som socialt arrangement. Der var dog for mange discipliner, stævnet kan deles over to gange så man kan nå alle disciplinerne. Måske sammen med træningssamling – og anmeldt til DAF, så resultaterne er gyldige.

Morten: Kan vi lave et internt hjælpetrænerkursus?

Ref.: SS


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her