Atletikudvalgsmøde 09-01-2014

Atletikudvalgsmøde torsdag den 9. januar kl.19.00 i klublokalet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 05.09.2013

2. Godkendelse af dagsorden – flere punkter?

3. Nyt fra grupperne, herunder inddeling af de store – og trænersituationen

4. Forældrenetværk, herunder sociale arrangementer 2014
(Hvide Sande, træningssamling med overnatning, 24-timers løb, julearrangement)

5. Sæsonplanlægning – hvilke stævner vægter vi til hvilke grupper? Hvem tager med som trænere?

6. Stævner i udlandet, udtagelses-kriterier? Samarbejdet i NVJ omkring VUS glippede sidste år, hvad gør vi i år?

7. Styrketræningsrummet, hvad mangler?

8. Referat fra NVJ-årsmødet
Ønsker til øvelser til nyt NVJ-stævne (den 11.09.2014)

9. Evaluering af:

Juleafslutning
Klubmesterskaber
NVJ-Mesterskaberne

10. Træningstider for de store og mellemgruppen efter påske, beholder vi vintertiderne?

11. Dato for forældremøde?

12. Stævnemedhjælper kursus før første stævne?

13. Eventuelt.

Referat:

Deltagere: Kathrine Monberg, Mads Moos Larsen, Ole Trier Nørskov, Morten Skov Hansen, Ulla B. Jacobsen, Sonja Stigsen.

Velkommen til Ulla, nyt medlem i udvalget :-)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3:
De store atleter: Mads og Mathias træner mere nu, 5 gange om ugen. Morten har lavet træningsprogram til dem. Lars Märcher sætter sig ind i kast. Tine og Lisbeth er en god hjælp. Træningen fungerer godt. Tilgodeser de 14+ årige ved at dele efter alder ved træningen. Strukturer højdesprings-træningen og lader det smitte af på de andre discipliner. Morten skal på uddannelse til marts, så vi kommer til at mangle en tekniktræner til de ældste. Eventuelt spørge Esben. Morten prøver at lave aftaler med Silkeborg og Herning om træningssamarbejde.
De unge løbere: Rigtigt mange nye, Lars Vels laver individuelle træningsprogrammer til dem. De er meget engagerede og motiverede. De er med i vinterturneringen og andre stævner, hvor de klarer sig rigtig godt. Svært at holde dem tilbage, så de ikke overtræner og bliver skadede. Gode sociale arrangementer med gruppen.
Mellemgruppen: Der kom mange nye efter olympiaden, og tendensen fortsætter. Stadig mange til træningen og de er meget motiverede, det smitter af på de få "snakkehoveder", der kommer bedre med. Savner at tage redskaber med til hallen, men rart at vi har hallen med redskaber og ribber for os selv.
Familieatletikken holder pause.

Ad 4:
Der er møde i forældre-netværksgruppen den 4. februar kl.19. Ulla prøver at få en eller to med fra løbeafdelingen. Lisbeth Kjeldsteen overtager tilmelder-rollen. Forældrene kommer ind over de sociale arrangementer og stævnedeltagelsen, hvor de kan være med til at skabe en god base og tryghed for deltagerne.

Ad 5
Sonja laver en stævneliste, der sendes rundt, så trænerne kan skrive på hvilke stævner de kan tage med til.
Der er ønske om små interne trænerkurser med en disciplin pr. gang. Forskellige instruktører blev foreslået. Emner kontaktes.

Ad 6:
Der er stemning for at vi selv arrangerer en rejse evt. sammen med Herning. Vi kan måske bruge Hernings metode: Dem der har gejst, træner 4 gange om ugen og er stævnevandte, kan komme i betragtning til turen. Cirka antal undersøges nu, da der skal bookes hotel. Vi tænker på VUS i Göteborg sidst i juni.

Ad 7:
Der er bevilget penge til en del redskaber til indretning af styrkerummet. Morten har lavet en ønskeliste og går i gang med at købe ind.

Ad 8:
Øvelser til NVJ-stævne 11.09.2014: Løberne vil gerne have en 3000 m, det prøver vi at starte stævnet med, disciplinerne bliver:
-Indtil 7 år: 40 m, længdespring, kuglestød
8 -9 år: 40 m, længdespring, kuglestød.
10 - 11 år: 60 m, højdespring, længdespring, kuglestød.
12 - 13 år: 80 m, højdespring, længdespring, diskoskast, spydkast.
14 og ældre: 100 m, højdespring, længdespring, diskoskast, spydkast.
Alle: 3000 m fra stævnestart.

Ad 9:
Hyggelig juleafslutning – med fantastisk stor deltagelse.
NVJ-Mesterskaber med god stemning og ingen "kiks".
Godt klubmesterskab, selv om begge strimmelure svigtede ved 3000 m. Her blev vi reddet af Agnes' mobiltelefon, der kunne tage mellemtider.

Ad 10:
De store og mellemgruppen beholder tiden 17.00 – 18.30. når vi vender tilbage på atletikstadion efter påske. Så er træningstiden ens sommer og vinter, og trænerne kan nå hjem fra arbejde uden at stresse.

Ad 11:
Vi holder forældremøde den 3. april kl.17.30 i klublokalet.

Ad 12.
Vores nålestævne er ikke datosat endnu, men vi laver et "dommerkursus" forud for stævnet.

Ad 13:
Ung sportsmester: Vi har 6 kandidater, deres trænere inviteres med.
Der er ønske om at bruge klublokalet mere, evt. forud for træning – man kan læse lektier mellem skole og træning. Mulighed for en nøglekoks med en kode?

Ref.: SS


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her