Bestyrelsesmøde 08-02-2016

Bestyrelsesmøde 7. marts 2016 kl. 19.30– 21.00 i
klubhuset på Atletikstadion
Til Stede. Erland, Bjarne, René, Brian, Peter, Morten
Fraværende: Ole Christiansen, Michael Elkær.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (04.01.2016)
3. Meddelelser
4. Kasserer – ( klubmodul, regnskab 2015)
5. Modtagne ansøgninger om tilskud
6. Stangsopringsanlæg, tidtagningsudstyr.
7. Honorering af bestyrelsesmedlemmer
8. Generalforsamling 2016 (29.02.2016)
9. Ny hjemmeside
10. DM kort trail 2016 i Viborg
11. DM 100 km 2016 i Viborg
12. Orientering fra udvalgene
Atletik
Elite
Avis-maraton
Marathongruppen
Triathlon
Trial
Klubhus
Hjemmesiden – sociale medier
13. Næste møde
14. Eventuelt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad1: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Ad2: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (04.01.2016)
Godkendt.

Ad3. Meddelelser
- Kun 4 tilmeldte til Halvmaraton ind til nu.
- Bestyerelses møde i 24t løb. Depot ved klubhus, Else og Ole trier er tovholder,
- Møde med komunen Onsdag vdr. lys ned mod søen.

Ad4. Kasserer – ( klubmodul, regnskab 2015)
- Regnskab tilrettet. Afskrivning på klubtøj godkendt så der kan bliver rydet op.
- Restancer bliver stadig behandlet.
- Klubmodul, mail sendes om at de skal oprette sig i klubmodul. Så kan man betale den vej igennem.

Ad5: Modtagne ansøgninger om tilskud
- Ingen og kun kun få stævne gebyrer er indløbet.

Ad6. Stangsopringsanlæg, tidtagningsudstyr.
-Stænger og oplæggere er leveret. Madras kommer i Slutningen af Marts Måned.
-Tidstagningsudstyr til løb, Der arrangeres en demo. Der skal findes en gruppe frivillige operatører der
vil læres op i brugen og kan tage ud til vores løb og styre systemet.
-El-tid til sprint dicipliner. Priser skal hentes hjem.

Ad7. Honorering af bestyrelsesmedlemmer.
- Beslutning udsættes til ny bestyrelse. Der undersøges beløb ud fra DIF´s retningslinier.

Ad8. Generalforsamling 2016 (29.02.2016)
- Ændring til §11 vdr. Antal af bestyrels medlemmer udvides.
- Dagsorden er godkendt.
- Nye bestyrelses medlemer. Kun en kandidat ind til nu. Der søges videre.
- Årets løber og Årets træner. Er besluttet.
- Uddeling af ungdoms pokaler inden general forsamling.

Ad9: Ny hjemmeside
– Tilbud på cloud løsning til deling af af klubbens dokumenter undersøges.
- Arrangement kalender på hjemmesiden er under udarbejdelse.

Ad10: DM kort trail 2016 i Viborg
- Lodsejere er forespurgt, ellers intet nyt.

Ad11. DM 100 km 2016 i Viborg
- Løbet er Bronze certificeret og godkendt fra DAF.

Ad12. Orientering fra udvalgene
Atletik / Mellemlang:
- Der er stadig ingen tovholder for atletikudvalget.
- VDMU, Stævne i Skive, Stævne i Ålborg.
- ATK talent center, 6 atleter fra øvrig atletik er kvalificeret og tilmeldt.
- Elite Viborg Strategi udvikling. Sparrings klub er Viborg fægte klub, møde på fredag.
- Samarbejde med VGF om Sprint træning / spring træning.
- Træner mangel, Der er for få trænerkrafter og vi bør styrkes inden OL, som typisk giver en kraftig
tilgang.
Elite:
- DM lang Cross + Staffet. Holdet blev nr 5, Induvidueldt hold guld i M45 klassen. Theis fik Bronze i
senior konkurencen.
-Senior DM sidste weekend i Febuar. Tilmelding er åben. Theis satser på OL udtagelse så det er ikke
sikkert at han deltager i DM.
- Der er lavet en sponser ordning til talent og boblere i form af tilskud til udstyr og behandling.
- Viborg elite, fysioterapi på Nordre skole. Møde vdr skades håndtering.
Avis-maraton
- Info møde afholdt 12/1. 135 løbere med til opstart i godt vejr
- Serie løb 89 deltagere .
- Stadig nye løbere med til Torsdagstræning.
- Trænernøde afholdt den 21./1
Marathongruppen
- Møde i morgen vdr. Cannon ball løb. Nu er der start numre. Der er sat gang i planlægning i - 24t
løbet. Der er en privat arrangeret tur til Hanover Marathon.
Triathlon:
-Træning kører som det skal.
Trial:
-Fast gruppe på 6 – 9 mand. Der har været en lille flok afsted til Night Owl løbet med flotte
placeringer.
- To arrangementer planlægges. Et om forfodsløb og et for trail opstart.
Klubhus:
- Tømre rykket for rep af port i kælderen.
- Grusvej skal renoveres.
Hjemmesiden – sociale medier
Ikke noget ny.

Ad. 13. Næste møde
-Kl 18 den 29/2 før generalforsamling.

Ad 14. Eventuelt
- Levering af klubtøj. Bestilingssedler er lagt i klubhuset, men dækker ikke alt tøjet.


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her