Bestyrelsesmøde 07-03-2016

Bestyrelsesmøde 7. marts 2016 kl. 19.30– 21.00 i
klubhuset på Atletikstadion
Til Stede. Erland, Bjarne, René, Brian, Peter, Morten
Fraværende: Ole Christiansen, Michael Elkær.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (08.02.2016)
3. Generalforsamlingen (29.02.2016)
4. Konstituering af bestyrelsen:
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) Sekretær
5. Fastlæggelse af dato for strategimøde
6. Klubmodul (kasserer)
7. Næste møde
8. Eventuelt

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ad1. Godkendelse af dagsorden.
-Godkendt.
Ad2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (08.02.2016)
-Er ikke færdigt. Udsættes til næste møde
Ad3. Generalforsamlingen (29.02.2016)
- Kirstine stoppede i bestyrelsen. Ole kom ind som suppleant og René bliver siddende som supleant.
Peter Kjeldsteen og Michael Elkjær gik ind i bestyrelsen.
- Vedtægts ænderig vedr. størelsen på bestyrelsen, blev godkendt.
Ad4. Konstituering af bestyrelsen:
Formand - Erland
Næstformand - Bjarne
Kasserer - Brian
Sekretær - Peter / (Morten)
Ad5. Fastlæggelse af dato for strategimøde 2. april kl. 9- 15
Ad6. Klubmodul (kasserer)
- Oplæg til kontoplan under udarbejdelse af Brian. Inspiration fra andre klubber hentes hjem.
Ad7. Næste møde: 18 April. Kl. 18.00
Ad8. Eventuelt:
-Licens træner kursus Ole (800kr), Godkendt. Morten deltager via. B&U kommitén i DAF.
-Stangsprings anlæg, 50 paller skal skaffes.
-Baner udlejes til Betina Schmidt i Tri
-Hærvejs Løbet, Tri løb godkendt.


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her