Bestyrelsesmøde 01-08-2016

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 1. august kl. 18.00 – 21.00 i klubhuset.

Dagsorden: Gæst: Søren Rasmussen under punkt 7.c

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt – strategi indsættes løbende i fremtidige dagsordener

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift.
a. Referater fra Juni og Juli blev godkendt og underskrevet

3. Meddelser.
a. Thies’s norske kæreste kommer muligvis til klubben som elitesprinter.

4. Kasseren - økonomi mm.
a. Stangspringsmadrassen er betalt
b. Flere har haft problemer med betaling via klubmodulet og har betalt via bankoverførsel. Man kan kun betale hvis man har et gyldigt Dankort. Bjarne vil tage en PC med en torsdag
aften og hjælpe de løbere der ikke har kunnet få klubmodulet til at fungere.

5. Modtaget ansøgninger
a. Ansøgning om støtte til bus til regionsfinalen for atletikbørn 10-13 år. Ansøgningen på 1800 kr er godkendt af bestyrelsen.

6. Avishalvmaraton 25 juni?
a. Der er evalueringsmøde i styregruppen den 24. august og efterfølgende møde med kommunen den 14. september.

7. Kommende arrangementer, 24 timers løbet, DM 100 km. DM Trail. Søndersø Duathlon.
a. 24 timers: Depotet er fuldt bemandet. Alt er klart
b. DM100 KM: Alt er klart.
c. DM Trail: Tilmeldingsmulighed åbner via ”Race Result” tirsdag den 2. august. Der aktiveres propaganda via sociale medier fra samme dag, og der udloddes lodtrækningspræmier hver
uge til tilmeldte fra forskellige sponsorer, herunder Runners Corner. Præmier skal ramme bredt, og ikke kun til vinderne. Ruten opmærkes med White-Line og markeringsflag, og
løbet består af et lukket DM og et åbent løb på samme rute. Der er godt styr på detaljerne, som er grundigt bearbejdet i en drejebog.
d. Søndersø Duathlon – Intet nyt

8. Orientering fra udvalgene:
Atletik -
Et nyt atletikudvalg er nu etableret, der arbejder mod at nå hovedmålene i det strategioplæg bestyrelsen udarbejdede på strategidagen i april.

Hovedfokus i resten af 2016 vil være rekruttering af nye atleter, med afsæt i at 2016 er et OL-år, hvor der erfaringsvis kommer mange nye atleter til prøvetræning.

Udvalget havde lavet et oplæg, hvor de ønsker at klargøre trænerstaben til at kunne modtage 30-40 nye atleter i løbet af den kommende måned, ved at indføre en midlertidig løsning, hvor nogle af ungdomsatleterne (mellem 16 og 20 år) tilbydes aflønning for at være til rådighed som trænere resten af året. Det blev af bestyrelsen besluttet at udvalget kunne indføre en midlertidig aflønningsløsning for at sikre den bedst mulige rekruttering, under forudsætning af at aflønningen er sammenhængende med fremmøde og at trænerstaben justeres ned, hvis det viser sig at tilgangen er lavere end forventet. Denne løsning udløber ved udgangen af 2016.

Der er ikke aftalt adgang til indetræningsfaciliteter for atleterne i vinteren 16/17. Der er risiko for at hullet i et eventuelt vinterstop vil give et stort tab af de nyankomne atleter, hvorfor det blev aftalt at Ole Trier skal kontakt boligselskabet og høre om de kan hjælpe med at finde egnede lokaler til den kommende vinter.

Udvalget har påtaget sig rollen som arrangør af klubmesterskabet, og datoen er fastsat til den 8. oktober. Der arbejdes med et oplæg, hvor mesterskabet afvikles som et holdmesterskab, hvor holdene sammensættes på tværs af foreningens medlemmer, således at det sociale og klubkulturen vægtes højere end individuelle resultater.
Udvalget dækker både atletikken tekniske discipliner og mellem-lang løbegruppen. Målet er at få tættere samarbejde mellem disse grupper, således at synergieffekter kan høstes for alle trænere.
Søgning af sponsorer til specifikke objekter må gerne foretages af udvalget. Eksempelvis sponsorer til beskyttelse af højdesprings- og stangspringsmadrasserne til vinter.

Elite –
Ikke gennemgået

Avismaraton – Bjarne
Ikke gennemgået

Marathon gruppen – Renee
Ikke gennemgået

Triathlon – Ole
Ikke gennemgået

Trail – Michael
Behandlet under 7.c

Hjemmeside - Michael
Ikke gennemgået

Klubhus – Bjarne
Ikke gennemgået

Årshjul – Peter
Ikke gennemgået

9. Aftaler til opfølgning på næste møde. 5. sept.
a. Bjarne tager PC med til træning og hjælper dem der har haft problemer med betaling via klubmodul
b. Peter følger op på manglende betalinger fra ungdomsatleter
c. Ole Trier kontakter boligselskabet omkring indetræningsfaciliteter

10. Eventuelt


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her