Bestyrelsesmøde 07-11-2016

Referat af bestyrelsesmøde mandag 7 nov. kl. 18.00 – 21.00 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift.
a. Godkendt og underskreven
3. Meddelser.
a. Arrangement med Lindy i musikhuset den 18. januar – pris 100 kr/deltager
b. Tøj til børneatleter er fundet. Det bliver T-shirts. Renee får fat i hele rækken af størrelser i
den gule trøje, som ligger til afprøvning i klubhuset. Tøjet er fra PS Sport.
4. Kassereren - økonomi mm. Sponsorudvalg.
a. Ny oversigt over afdelingerne. Der er kommet en række nye indbetalinger efter september.
Specielt børneatleter er vokset med 6-7 stykker.
b. Diskussion af boblertruppens sponsorater og fordelingsnøgle samt aftale for kommende år.
c. Udkast til afdelingsbudget 2017 blev fremlagt. De enkelte afdelinger opfordres til at komme
med feedback til Brian.
d. Sponsorudvalg skal etableres. Kandidater til udvalget er fru Stærk, Michael, Brian og Peter
5. Modtaget ansøgninger
a. Ansøgning til støtte til trænere til Jullklapsjakten i Göteborg godkendt
b. Licenstræneruddannelse til Triathlon for Vejlby godkendt
6. Avishalvmaraton d. 17. juni 2017
a. Skal på klubbens hjemmeside, så folk kan begynde at tilmelde sig. Ruter, priser etc. På
www.viborghalvmaraton.dk skal opdateres.
b. Muligt nyt løb omkring den 19. juni arrangeres af kommunen, hvor VAM og Houlkær
deltager i arrangørgruppen
7. Kommende arrangementer, Serieløb – Walk & Run.
a. Walk & Run startet den 6. november med 52 deltagere
b. Serieløb afviklet med 62 deltagere på trods af uvejret. Debut på ibrugtagning af eget
tidtagerudstyr
c. 18. december arrangement med Glögg og æbleskiver
d. Race results kursus tilbudt til 3-4 masterbrugere. Renee er driver og indsamler navne på
kandidater fra løb og tri.
8. Orientering fra udvalgene:
Avismaraton – Bjarne
- Walk & Talk er afsluttet. Ca. 25 deltagere hver uge.
- Der løbes 3 gange/uge for at fastholde løberne. Tirsdag, Torsdag og søndag.
- Avismaraton skal oprettes på klubmodul og adgangen skal ske via hjemmesiden. Der skal findes en
løsning der sikrer at de også meldes ind i klubben.
Marathon gruppen – Renee
- Der løbes ”Lang Lækker Lørdag”. Der løbes 6:20 over 10 km.
- Cannonball blev afviklet med stor succes. Der blev sendt 7400 kr til Knæk Cancer fonden.
- Plan for 2017: Tur til USA, Cannonball igen i marts, 24 timers løb, Cannonball igen til august, Midt
jysk ”Medoc” i samarbejde med Nikolaj
-
Triathlon – Ole
- Udskiftet i udvalget. Betina er gået ud. Der findes en afløser
- Julefrokost arrangeres
- Tri-stævne planlægges i slutningen af april med indendørs svømning. Distance endnu ikke fastlagt
Trail – Michael
- Intet nyt om Trail
Hjemmeside - Klubmodul – Michael
- Opdateres med opfordring til at løbe i gult når man træner.
- Opfordring til at melde sig under klubnavnet ”Viborg AM” når man melder sig til løb
- Fokus på flere gode historier på hjemmesiden
Klubhus – Bjarne
- Lysmaster er ved at blive opstillet, så der er oplyst med bevægelsescensorer omkring stadion
Atletik – Peter
- Støtte til rullemadrasser blev ikke bevilliget. Det blev opfordret at atletikudvalget skulle undersøge
om det var muligt at købe brugte madrasser.
- Der er planlagt møde med kommunen/idrætsrådet omkring skole-OL den 14/11 og den 21/11. Det
bliver spændende om det kan være vores fremtidige rekrutteringsgrundlag for nye medlemmer.
- Der blev søgt om penge til indetræningsudstyr, blandt andet TRX’er (0 stk) og ”sprintstiger” for ca.
4000 kr. Dette blev bevilliget.
- Flytning af madrasser afventer. Der er bevilliget 5000 kr til at bygge beskyttelse af
højdespringsmadrassen, som endnu ikke er taget i brug. Hvis dette gøres udestår kun
stangspringsmadrassens opbevaring over vinteren.
- Der arbejdes på at få lokalpolitikerne til at indtænke atletikfaciliteter i det kommende
idrætsbyggeri i forbindelse med flytning af Overlundskolen til Vinkelvej. Der er inspiration at hente
fra flere steder i landet, hvor man har anvendt et kombi-underlag der både er egnet til boldspil og
atletik. Atletikudvalget undersøger dette nærmere.
- Peter havde sammensat en kort video der viser at det er sjovt at gå til atletik i Viborg AM. Denne er
tiltænkt Facebook og hjemmesiden, som reklame der kan gå viralt i Viborg by. Det er planen at der
skal laves andre videoklip (ca. 60 sekunders varighed) der viser andre af de aktiviteter der tilbydes i
VAM. Peter sender klippet til Michael der oploader til hjemmesiden og FB.
- Vores trænere (Lars, Morten og Ole) spørger om de kan få bøgerne omkring ATK talentudviklingen,
så de kan arbejde videre på træningsprincipperne hjemme i klubben. Dette blev bevilliget.
- Fejring af at vores Mastersatlet, Ulla Binderup Jacobsen, netop havde vundet VM i marathon i sin
aldergruppe. Flot løbet og stort tillykke fra bestyrelsen.
-
Elite – Peter
- Ingen nyheder
-
Årshjul –
- Der er ikke kommet nye ting til årshjulet
-
Strategi – Peter
- Blev ikke behandlet
9. Næste møde. D. 5. dec.
10. Eventuelt -


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her