Bestyrelsesmøde 09-01-2017

Referat af bestyrelsesmøde mandag d.9. jan. kl. 18.00 – 21.00 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift.
a. Godkendt
3. Meddelser.
a. Chris Fisher er igen medlem af Viborg AM, og indstilles til Viborg Sportsmester. VI glæder os
til han stiller op i Viborgs trøje.
b. Vi er blevet kontaktet af Viborg Idrætsråd, for at høre om vi vil stå for tidstagningen til
fremtidige Søndersø løb, på basis af vores nye tidtagningsudstyr. Rene og Brian tager et
møde med RaceResults, andre ejere af tidtagerbokse samt Idrætsrådet, for at få
detaljerede aftaler på plads.
4. Kassereren - økonomi mm. Sponsorudvalg.
a. Klubmodul – efter betalingsrunden er der modtaget ca. 20 udmeldinger
b. Gennemgang af udgifter for året 2016 fordelt på de enkelte afdelinger samt overordnet
regnskab for hele klubben som udtrukket af klubmodulet.
c. Kort snak om budget for 2017 samt diskussion om hvordan vi kan øge tilgangen af nye
medlemmer. Forslag der kom op var: Gave/reduceret medlemskab, hvis du medbringer et
nyt betalende medlem. Skole-OL. Skolernes motionsdag omkring triathlon.
5. Modtaget ansøgninger
a. Ingen modtagne ansøgninger
6. Avishalvmaraton d. 17. juni 2017
7. Kommende arrangementer.
a. Generalforsamling den 27. februar 2017. Gennemgang af hvem der er på valg og
gennemgang af dagsordenen.
b. Lindy foredrag den 18. januar
c. Testløb til halvmaraton i marts
8. Orientering fra udvalgene:
Avismaraton – Bjarne
a. Opstart af Avis maraton den 15. januar.
Marathon gruppen – Renee
Der er lavet nye ruter der er lagt på hjemmesiden.
Diskussion om Marathon gruppen skal overtage Viborg Urban Trail løbet.
Cannnon Ball kører fortsat fint
Triathlon – Ole
 Ansat ny svømmetræner – Nikolaj Bonde.
 Oppe på 40 medlemmer
Trail - Michael
 Trail folket ønsker at være medlem af en forening der vedligeholder og udlægger nye tracks
til mountainbike. De opfordres til at deltage på et kommende bestyrelsesmøde og fortælle
nærmere om projektet.
 Vil høre om de kunne få specielle trøjer med egne sponsorer, dog med Viborg AM trøjen fra
Fusion. De bedes komme med et layout, som efterfølgende skal godkendes af bestyrelsen.
Hjemmeside - Klubmodul - Michael
Få opdateringer – det er vinter
Ændring i forhold til udmeldelse skal opdateres i forhold til reglerne med klubmodulet
Klubhus – Bjarne
Lyset er nu etableret langs banen og ned mod søen. Det virker ved bevægelses censorer.
Der er fanget en rotte i kælderen
Atletik – Peter
TRX tilbud fra Betina, som kan skaffe dem til lavere pris samt give undervisning i brugen af
dem til både atletik, løb og tri.
Trøjer til de små oprettes i klubmodul, så man kan bestille og betale med det samme. Vi
samler ordrer ind en måned af gangen.
Elite - Peter
Intet nyt.
Årshjul – Peter
Strategi - Peter
9. Næste møde. D. 6. feb.. 2017.
10. Eventuelt -
Bjarne S. Rasmussen
Venligst besked, hvem der ikke kommer. Senest lørdag d. 7.jan.


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her