Seneste nyt

Nytårsløb den 31/12 kl. 10.30 fra naturskolen ved Hald Hovedgård

27.11.2019

Traditionen tro arrangerer Viborg AM nytårsløb den 31. december klokken 10.30

Læs mere …
 

Opstart Walk & Run 2019

27.10.2019

Torsdag den 7. november kl. 19:00 starter WALK & RUN 2019.

Læs mere …
 

NVJ-Mesterskaberne på Viborg Atletikstadion

01.10.2019

 

Søndag lagde Viborg Atletikstadion baner til NVJ-Mesterskaberne. El-tidsanlægget bestod sin prøve til et heldagsarrangement med hele 40 løbsstarter. 

Læs mere …

Vores afdelinger

Generalforsamling mandag den 5. februar 2007 kl. 19.00 i lokalerne ovenover Bowl´n and Fun, Viborg Stadion, Stadionvej 6, Viborg.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Evt. udvalgsberetning.

4.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

5.      Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Efter tur afgår:                Rolf Bücking (villig til genvalg)

Charlotte Jensen (villig til genvalg)

Hanne Johansen (villig til genvalg)

Valg af en bestyrelsessuppleant:

Efter tur afgår:                Sonja Stigsen (villig til genvalg)

7.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

Valg af en revisor:

Efter tur afgår:                Johnny Thomsen (vilig til genvalg)

Valg af en revisorsuppleant:

Efter tur afgår:                Søren Rasmussen

8.   Eventuelt.

 

Ad.: 1.           Kaj Mikkelsen valgt som dirigent.

Ad.: 2.           Formandens beretning blev læst op af CJ, da både formand og næstformand havde forfald på grund af sygdom. Beretningen blev godkendt.Ad.: 3.           CJ oplæste beretning fra atletikudvalget og Poul Jensen fortalte lidt om de flotte resultater fra triatlonafdelingen.

Ad.: 4.           Det reviderede regnskab blev godkendt.

Ad.: 5.           Indkomne forslag. Fra workout er der fremsat forslag om at forlænge sæsonen så den omfatter april måned. Forslaget er behandlet i bestyrelsen og vedtaget inden generalforsamlingen. Dersuden beder workout om at generalforsamling holdes på en anden ugedag en mandag. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Der blev fremsat forslag om at fremtidige større investeringer/indkøb skal godkendes af en ekstraordinær generalforsamling. Ved større indkøb tales der om et beløb der svarer til 10% af foreningen likvide midler. Dog er investeringer/indkøb der betinger en fortsat drift af foreningen ikke omfattet af dette. Dette forslag gav en livlig debat og blev senere trukket tilbage af forslagsstilleren, der godt kunne se det uheldige i at give bestyrelsen spændetrøje på. Bestyrelsen vil forsøge at lave vedtægterne om så de er tidsvarende med en skelen til forslaget, eventuelt med konsulentbistand.

Ad.: 6.           Genvalgt til bestyrelsen: Rolf Bücking, Charlotte Jensen og Hanne Johansen.

Genvalgt som suppleant: Sonja Stigsen.

Ad.: 7.           Genvalgt som revisor: Johnny Thomsen.

Genvalgt som revisorsuppleant: Søren Rasmussen.

Ad.: 8.           Holstebropokalen uddeltes til Lene Kathrine Duus, den nye børnepokal til Anne-Louise Villum Jensen.

Der var mødt 52 medlemmer op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen slut kl. 2030.

Foreningen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand:                                  Erland Erlandsen

Næstformand:                         Jørgen Skjærbæk

Kasserer og sekretær:          Hanne Johansen

Bestyrelsesmedlem:             Rolf Bücking

Bestyrelsesmedlem:             Charlotte Jensen

Referent

Hanne Johansen

Mød Viborg AM på Facebook

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik