Seneste nyt

FEMINA KVINDELØB i Viborg 20. maj

11.04.2019


Velkommen til 20 års jubilæum for FEMINA KVINDELØB i Viborg mandag den 20. maj

– det bliver et brag af en løbefest

Læs mere …
 

Sommerfest i Viborg AM

18.03.2019

Sommerfest i Viborg AM 

For alle klubbens medlemmer, fredag.14. juni kl 18.30 i klubhuset - udendørs

Læs mere …
 
Nanna får den store kammeratskabspokal

Ungdomspokaler fik nye ejere

04.03.2019

I forbindelse med klubbens generalforsamling den 25.2.2019 blev klubbens vandrepokaler overrakt til nye atleter, som i løbet af 2018 har gjort sig fortjent til at blive hyldet.

Læs mere …

Vores afdelinger

Generalforsamling mandag den 5. februar 2007 kl. 19.00 i lokalerne ovenover Bowl´n and Fun, Viborg Stadion, Stadionvej 6, Viborg.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Evt. udvalgsberetning.

4.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

5.      Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Efter tur afgår:                Rolf Bücking (villig til genvalg)

Charlotte Jensen (villig til genvalg)

Hanne Johansen (villig til genvalg)

Valg af en bestyrelsessuppleant:

Efter tur afgår:                Sonja Stigsen (villig til genvalg)

7.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

Valg af en revisor:

Efter tur afgår:                Johnny Thomsen (vilig til genvalg)

Valg af en revisorsuppleant:

Efter tur afgår:                Søren Rasmussen

8.   Eventuelt.

 

Ad.: 1.           Kaj Mikkelsen valgt som dirigent.

Ad.: 2.           Formandens beretning blev læst op af CJ, da både formand og næstformand havde forfald på grund af sygdom. Beretningen blev godkendt.Ad.: 3.           CJ oplæste beretning fra atletikudvalget og Poul Jensen fortalte lidt om de flotte resultater fra triatlonafdelingen.

Ad.: 4.           Det reviderede regnskab blev godkendt.

Ad.: 5.           Indkomne forslag. Fra workout er der fremsat forslag om at forlænge sæsonen så den omfatter april måned. Forslaget er behandlet i bestyrelsen og vedtaget inden generalforsamlingen. Dersuden beder workout om at generalforsamling holdes på en anden ugedag en mandag. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Der blev fremsat forslag om at fremtidige større investeringer/indkøb skal godkendes af en ekstraordinær generalforsamling. Ved større indkøb tales der om et beløb der svarer til 10% af foreningen likvide midler. Dog er investeringer/indkøb der betinger en fortsat drift af foreningen ikke omfattet af dette. Dette forslag gav en livlig debat og blev senere trukket tilbage af forslagsstilleren, der godt kunne se det uheldige i at give bestyrelsen spændetrøje på. Bestyrelsen vil forsøge at lave vedtægterne om så de er tidsvarende med en skelen til forslaget, eventuelt med konsulentbistand.

Ad.: 6.           Genvalgt til bestyrelsen: Rolf Bücking, Charlotte Jensen og Hanne Johansen.

Genvalgt som suppleant: Sonja Stigsen.

Ad.: 7.           Genvalgt som revisor: Johnny Thomsen.

Genvalgt som revisorsuppleant: Søren Rasmussen.

Ad.: 8.           Holstebropokalen uddeltes til Lene Kathrine Duus, den nye børnepokal til Anne-Louise Villum Jensen.

Der var mødt 52 medlemmer op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen slut kl. 2030.

Foreningen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand:                                  Erland Erlandsen

Næstformand:                         Jørgen Skjærbæk

Kasserer og sekretær:          Hanne Johansen

Bestyrelsesmedlem:             Rolf Bücking

Bestyrelsesmedlem:             Charlotte Jensen

Referent

Hanne Johansen

Mød Viborg AM på Facebook

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik