Generalforsamling 2009

Generalforsamling i Viborg Atletik- og Motionsforening 23. februar 2009 på Stationen i Viborg

 

40 stemmeberettigede deltagere

Velkomst ved formand Erland Erlandsen

 

 1. Camilla Nowak blev valgt til dirigent. CN gennemgår formaliteterne, stemmes om nye medlemmer, suppleanter, revisor og suppleant. Stemmes endvidere om vedtægtsændringer 2/3 flertal (27 personer). Stemmetæller: Peter Johansen, Ole Mejdal, Henrik Skydt.

 2. Formandsberetning ved Erland Erlandsen (vedlagt)

  1. Spørgsmål omkring hjemmeside, Maratongruppen har egen hjemmeside men er ikke sammenkørt med www.viborgaf.dk, samt avis-maratons hjemmeside. Anerkender at det er nævnt som indsatområde. Michael Elkjær evt. som hjælper.

  2. Elite- og talentudvikling, glædeligt at det er indsatsområde, ”eliteløberne” vil gerne selv være med i udvalg omkring udvikling af dette.

 3. Udvalgsberetning: Atletikudvalg ved Sonja Stigsen (vedlagt)

 4. Hanne Johansen fremlagde regnskabet (vedlagt): Overskud 2008: - 607.344,- (heraf udgift på 750.000 til vores andel af atletikstadion). Egenkapital pr. 31/12 – 2008 975.805,-. Regnskabet er revideret uden bemærkninger.

 5. Forslag stillet af bestyrelsen under punkt 8.

 6. Valg til bestyrelsen: På valg: Rolf Bücking, Hanne Johansen og Charlotte V. Jensen, sidst nævnte modtager ikke genvalg.

  1. Opstillet til bestyrelsen er Sonja Stigsen. Sonja Stigsen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

  2. Suppleant, Sonja Stigsen valgt ind i bestyrelsen, Allan Sørensen trukket sig. Opstillet Tom Pedersen (1 år), Jan Poulsen (2 år) – begge valgt.

 7. Revisor: Johnny Thomsen modtager genvalg som revisor, Søren Rasmussen modtager genvalg som suppleant.

 8. Forslag stillet af bestyrelsen om vedtægstændring, ændring af vores navn til en kortere udgave: Forslag Viborg Atletik og Motion (VAM). Camilla Nowak gennemgik proceduren, 2/3 skal stemme ja. Afgivet 40 stemmer: 1 stemte blank, 3 stemte nej, 36 stemte ja, forslaget er vedtaget.

 9. Evt.

  1. Erland Erlandsen uddeler Holstebropokalen, i 2008; Charlotte V. Jensen

  2. Rolf Bücking berettede om 20 timers børneløb 16/5-2009, både konceptet og omkring det praktiske.

  3. Step og workout hold, spørg om det som i 2008 kan forlænges med en måned. Bliver ikke gentaget i år på grund af påsken og ringe tilslutning.

  4. Spørgsmål til ændring af nyt klubnavn på tøjet, vi lader det nuværende tøj kører med nuværende navn indtil udløb.

  5. Tom Pedersen opfordre til at se medlemmer på atletikstadion og deltage i opbakning af vores ungdom.

  6. Erland Erlandsen takker Camilla Nowak, og siger velkommen til Sonja i bestyrelsen samt de nye suppleanter.

 

Charlotte V. Jensen                                                               Camilla Nowak                                                      Erland Erlandsen

Referent                                                                             Dirigent                                                                     Formand


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her