Atletikudvalgsmøde 06-02-2012

Atletikudvalgsmøde mandag den 6.02.2012 kl.18 på Viborg Atletikstadion

 

Dagsorden:

 

1.  Godkendelse af referat fra 04.10.2011.

2.  Godkendelse af dagsorden - flere punkter til dagsorden?

3.  Stævnetilmelding..

4.  Forældremøde.

5.  Er vi trænere nok?

6.  Hvordan får vi flere atleter?

7.  Hvilke stævner deltager vi i i sommer (Måske skal dette bare på et trænermøde).

8.  ROS projekt (rent ROS hold).

9.  Referat fra NVJ årsmødet.

10. Referat fra DGI årsmødet.

11. Indkøb.

12. Pokaler til generalforsamling – svømmearrangement.

13. Evaluering af trænerkursus og julebowling.

14 .Eventuelt.

 

Referat:

 

Deltagere: Tom Pedersen,Morten Skov Hansen, Mads Moos Larsen, Sonja Stigsen

Der er ønske om at supplere atletikudvalget med en mere.

Ad 1:

Godkendt.


Ad 2:

Godkendt.


Ad 3:

Det er vigtigt, at de tilmeldingsfrister, der meldes ud til atleterne overholdes, så vi kan tilmelde samlet og ikke lave for meget ekstra arbejde for de arrangerende klubber. TP sender en "opstrammende" mail ud til atleterne.


Ad 4:

Forældremøde aftaltes til torsdag den 12. april kl. 17 -18. SS booker lokale og laver dagsorden.


Ad 5:

Mulige træneremner drøftet.


Ad 6:

Vi kan ikke tage alt for mange nye atleter ind hos de store, mellemgruppen har god plads. Vi tager imod de atleter, der henvender sig – og forsøger med et forsigtigt reklamefremstød på en enkelt skole til at starte med.


Ad 7:

Alle stævner sættes på vores hjemmeside efterhånden som de bliver kendt. TP sender indbydelse til atleterne efterhånden som stævnerne nærmer sig – med tydelig sidste tilmeldingsfrist. MSH og Ulla kan samle tilmeldinger fra deres respektive grupper, men TP er den, der sender den samlede tilmelding.


Ad 8:

Vi vil forsøge at tilbyde ROS-projektet, at de kan deltage i Familieatletik, enten direkte eller parallelt. TP kontakter Lone Simonsen for at etablere et samarbejde.


Ad 9:

Kort referat fra NVJ-mødet. Nogle klubber vil i det kommende år ikke gå så højt op i resultater, men mere at atleterne er i gang. Vi skal igen arrangere NVJ - Mesterskaberne, og vi måler og tager tid, da det er et medaljestævne.


Ad 10:

Vi skal afvikle et nålestævne og arrangere et hjælpetrænerkursus. Vi skal også forsøge at få et hold stævnemedhjælpere uddannet. Silkeborg og Herning forsøger at få lavet et par cross-løb til efteråret. DGI har købt et tidtageranlæg, som vi må bruge ved vore løb. EL-tidtagning til stadion er under udvikling – meget billigere end det, der fås nu.


Ad 11:

En speciel træningdag for de store i holdsalen i Fittnescentret, SS undersøger pris. (386;- pr. time)

Vi mangler målebånd, indendørskugler og bløde bolde.


Ad 12:

Pokalerne fra sidste år skal hjemkaldes. Vi diskuterede, hvem der havde gjort sig fortjent til at modtage pokaler for 2011. Gerne uddelt lige før generalforsamlingen...

Svømmearrangement forsøges lavet mandag den 12. marts for alle børne/ungdomshold.


Ad 13:

De 5 trænere, der deltog i trænerkurserne i Skive havde stort udbytte. Der var et godt samarbejde, hvor man inspirerede hinanden – det har givet et godt netværk. MSH vil gerne på kursus i højdespring. SS forhører hos DAF.

Julebowlingen var som sædvanlig en succes, selv om vi besluttede, at trænerne ikke kunne vinde.


Ad 14:

Klubarrangement i Undallslund skov forsøges den 14. juni. For alle med forældre – og afslutning med grill. TP er tovholder.

Vi forsøger at få et hold med til 24-timersløbet med børn, trænere og forældre. Gerne med base sammen med herre- og dameholdet. MSH er tovholder.


Ref. SS


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her