ATLETIK i Viborg AM

Vi tilbyder atletiktræning for både børn og voksne og har gode træningsfaciliteter på Viborg Atletik Stadion.

Indledning

I dette dokument beskrives elitekoncept for Viborg AM.

Elitekonceptet gælder for de atleter i Viborg AM, som opfylder de generelle krav samt de specifikke resultatkrav i gruppen. De enkelte atleter skal godkendes inden de optages i en elite gruppe.

Elitekonceptet kan betragtes som en forventningsafstemning mellem klub og atlet. Konceptet beskriver således de forventninger klubben har til atleten samt hvad atleten kan forvente af klubben.

Mission

Elitekonceptet skal give klubbens atleter mulighed for at udvikle deres talent mest muligt.

Elitekonceptet dækker alle aldersgrupper ved atletik, løb og triathlon.

Elitekonceptet skal motivere atleter til at prioritere sporten højt.

Vision

Viborg AM ønsker at være en klub, hvor der både er plads til bredden og eliten. Der skal være mulighed for, at alle medlemmer kan dyrke atletik og løb på det niveau de ønsker.

Sport på eliteniveau kræver imidlertid noget særligt. Viborg AM vil med dette elitekoncept understøtte de atleter der er på eliteniveau eller har elitepotentiale, således at de har mulighed for at udvikle deres talent bedst muligt.

I Viborg AM skal ungdomsatleterne trænes fysisk og mentalt, så de ønsker og har mulighed for at fortsætte deres karriere som atlet. Uddannelse og job vil medvirke til at mange atleter skifter klub, når de når deres fulde potentiale midt i tyverne. Viborg AM vil derfor også fungere som forberedelsesklub for de atleter som fortsætter i andre klubber.

I Viborg AM er det afgørende, at atleterne tager ansvar for deres egen udvikling. Elitekonceptet er derfor en gensidig aftale mellem atlet og klub. Viborg AM forpligtiger sig til at hjælpe de enkelte atleter, som samtidig forpligtiger sig til at tage ansvar for egen træning, indgå i træningsfællesskaber og understøtte klubbens arbejde.

Mål for elitearbejdet

Viborg AM har følgende mål for elitearbejdet:

Ungdom:

 • Ungdomsatleterne skal udvikles til at tage ansvar for egen træning.
 • Ungdomsatleter skal opnå personlige færdigheder i forhold til fokus, vedholdenhed og håndtering af konkurrencesituationer, hvilket også kan gavne dem i andre sammenhænge.
 • Ungdomsatleter skal modnes til at blive helstøbte idrætsudøvere, der let kan indgå i træningssammenhænge og konkurrencer.
 • Ungdomsafdelingen skal vedvarende opnå podieplaceringer til nationale mesterskaber.
 • Ungdomsafdelingen skal vedvarende have atleter der opnår landsholdsudtagelse.

Senior:

 • Under udarbejdelse.

Masters:

 • Under udarbejdelse.

Triathlon:

 • Under udarbejdelse.

 

Organisatorisk opbygning

Elitekonceptet administreres og drives i det daglige af klubbens elitetrænere samt eliteudvalget.

Eliteudvalget består af 3-4 medlemmer, hvoraf et medlem er fra bestyrelsen. Elitetrænere deltager i udvalgets møder efter behov.

Eliteudvalget referer til klubbens bestyrelse.

Udvalget råder over en budgetramme, inden for hvilken de kan disponere.

Elitekonceptet og budgetramme er godkendt af klubbens bestyrelse. Koncept og budgetramme kan efter indstilling fra eliteudvalget eller bestyrelsen tages op til revision. Ændringer skal godkendes af bestyrelsen.

 

Generelle krav til atleter:

For at være en del af klubbens elite grupper, skal atleten opfylde følgende:

 • Godkendes af egen træner.
 • Evt. godkendes af eliteudvalget.
 • Opfylde de specifikke resultatkrav i gruppen.
 • Atleten skal have en vilje til at træne for at blive bedre, samt udvise seriøs og dedikeret tilgang til sporten.
 • Deltage engageret og fokuseret i holdets træningspas. Udeblivelse kan efter aftale med træner accepteres i forbindelse med skoleaktiviteter, løbsdeltagelse, ferie og lignende.
 • Medvirke til et seriøst og positivt træningsmiljø for alle klubbens atleter.
 • Føre træningsdagbog og give fyldestgørende tilbagemelding til egen træner.
 • Deltage i mesterskaber og holdkonkurrencer udvalgt af egen træner,
 • Bidrage med minimum 15 timer som hjælper i forbindelse med klubben arrangementer (løb, stævner og lignende). For dette aflønnes atleten 65 kr. i timen som kan bruges til sportsudstyr.
 • Bruge klubtøj i forbindelse med konkurrencer og fotografering.

For at atleterne kan opfylde kravene til elitekonceptet, er det nødvendigt med støtte og opbakning fra forældre mfl. – fx til køb af udstyr, kørsel til stævne og lignende. Derudover er klubben afhængig af, at forældre mfl. hjælper med at afvikle klubbens arrangementer.

 

Generelle tilbud til atleter:

Alle atleter som er optaget i klubbens elitegrupper tilbydes:

 • To fælles træningspas om ugen.
 • Fri adgang til træningsfaciliteter og –redskaber.
 • Individuelt træningsprogram.
 • Betaling af startgebyr til nationale og internationale mesterskaber.
 • Indstilling til at blive optaget på eliteskole, hvis atleten i øvrigt er kvalificeret (ungdom).

 

Grupper:

Klubbens atleter opdeles i grupperne:

 • Ungdom
 • Ungdom elite 2
 • Ungdom elite 1
 • Senior elite
 • Masters elite
 • Triatleter

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik