Atletikudvalgsmøde 19-03-2013

Atletikudvalgsmøde torsdag den 21. marts kl.18.00 på atletikstadion.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 29.09.2012

2. Godkendelse af dagsorden – flere punkter?

3. Nyt fra grupperne

4. Nyt fra bestyrelsen:

Klubhusbyggeri
Tilskudsregler
Klubtøj

5. Stævneplanlægning - gøres færdig sammen med trænerne

6. VUS i Göteborg 28.-30. juni - måske sammen med Skive?

7. Evaluering af:

Vintertræningen
Indesæsonen

8. Forældremøde omkring sæsonstart 4. april?

9. Træningssamling i Hvide Sande 19.-20. april 2013


Fond - ansøgning til bus?

10. Egne stævner:

Nålestævne mandag den 13. maj
NVJ-Mesterskaber lørdag den 21. september
Klubmesterskaber dato?

11.Trænerkurser:

DAF kastekursus 20.-21. april i Århus
DGI hjælpetrænerkursus 1 og 2 onsdag den 10. april 16.30 – 21.00 i Silkeborg

12. Eventuelt

 

Referat:

Deltagere: Tom Pedersen, Morten Skov Hansen, Mads Moos Larsen, Sonja Stigsen og som gæst Ole Trier Nørskov.
Afbud: Kathrine Monberg.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3 og 7:
Det går godt i grupperne, stadig mange børn hen over vinteren. Vintertræningen er gået godt i Houlkær Minihal, bedre end i hallen på idrætshøjskolen, da der er ribber og bomme m.m. til rådighed. Ønske om samme hal næste år.
Fint, at der har været trænet fælles for mellem og store om torsdagen. Der er planer om at lave noget socialt, evt. teambuilding for at alle føler sig med – og udgå klikedannelser. Desuden planer om stævnetræning i den almindelige træningstid – for at afmystificere stævnedeltagelse.
De ældste selvtræner efter træningsprogram noget af tiden. Ønske om assistance evt. fra Århus til højdespring.

Ad 4:
Klubhusbyggeriet følger planen, og bliver færdig først i juni. Nye tilskuds-regler er på vej. Det nye klubtøj er forsinket, vi kan nok først skifte til efterårssæsonen.

Ad 5:
Stævneplanen blev udarbejdet, og vedlægges referatet. Ikke alle trænere er på plads endnu.

Ad 6:
SS kontakter Skive AM for et samarbejde omkring VUS i Göteborg.

Ad 7: Se punkt 3.

Ad 8:
Der skal indkaldes til et forældremøde den 4. april kl. 17-18.
Nyt fra grupperne
Forældre hjælp ved træning og stævner
Status på klubtøj

Ad 9:
Bustransport koster 9.000 kr. Vi har søgt og fået afslag fra en fond – søger nu en anden. Der bliver en egenbetaling på 200 kr. pr. deltager.

Ad 10:
Klubmesterskaberne afvikles lørdag den 28. september. SS sørger for at anmelde vore tre stævner til DAF.

Ad 11:
DAF kastestævne evt. Morten.
DGI hjælpetrænerkursus 2 evt. Bjarke, Mathias. Kursus 1 evt. forældre?

Ad 12:
24-timersløb: Distancegruppen spørges om de vil arrangere for løbere og atletikbørn, evt.åbent for forældre.
Vi kan få doneret en ekstra ungdomspokal: Kammeratskabspokalen – Vi siger ja tak til Thiele.
Der er ønsker om ribber og andre styrketræningsfaciliteter til de store. Vi må nok afvente at klubhusbyggeriet bliver færdigt. Skive Kasserne kan evt. lave nogle udendørs redskaber, det skal afklares med idrætshøjskolen om vi må få noget lavet.
Til kvinde og mandeløbet den 5. maj er der ønske for en form for "børneparkering". Atletikafdelingen kan "vise sig frem" med atletikdiscipliner, som børnene kan deltage i.

Ref.: SS


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her