Bestyrelsesmøde 04-01-2016

Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 7. december 2015 kl. 18.30– 20.30 på atletikstadion
Tilstede: Kirstine, Michael, Rene, Bjarne, Erland, Brian, Morten.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (03.11.2015)
3. Meddelelser
4. Kasserer – klubmodul
5. Modtagne ansøgninger om tilskud
6. Ny hjemmeside
7. Ansættelse af forretningsfører/administrativ medarbejder
8. Stangspringsanlæg
9. Handicap-atletik
10. DM i Viborg
11. Orientering fra udvalgene
Atletik
Elite
Avis-maraton
Marathongruppen
Triathlon
Trial
Klubhus
Hjemmesiden – sociale medier
12. Næste møde
13. Eventuelt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (03.11.2015).
Godkendt.

Ad 3: Meddelelser
Møde med Aller koncernen vedr. Viborg halvmarathon. Borgmesterdyst under
planlægning.
Bjarne har været til møde vedr. indretning på Paradepladsen. Goodibag og bespisning
planlagt. Ruten er prøveløbet. Kommunen har godkendt mht. Afspærring. Annoncering i
Aller magasiner planlagt.

Ad 4: Kasserer – klubmodul.
10.000 kr doneret fra boligselskabet Sct. Jørgen. Øremærkes til el-tid.
Idrætsrådet laver vore regnskab for i år. Mere detaljeret kontering er aftalt.
Klubmodul skal igang fra januar.
124 rykkere sendt ud til medlemmer, der ikke har betalt de sidste 2 år.

Ad 5: Modtagne ansøgninger om tilskud.
Ansøgning om dækning af udgiftter til årsmærker. Godkendt.

Ad 6: Ny hjemmeside.
Ny hjemmeside er under udarbejdelse pga. gentagne hackerangreb. Nyt design er igang.

Ad 7: Ansættelse af forretningsfører/administrativ medarbejder:
Revideret udkast af stillingsopslag sendes af Erland i denne uge til godkendelse.

Ad 8: Stangspringsanlæg.
Tilbud fra Ladiraz, Erland tager fat i dem. Morten får tilbud fra DIMA og Global Sport.

Ad 9: Handicap-atletik.
Møde i onsdags vedr. handicapidræt og opbevaring af 3 cykler. Deltagere fra kommunen,
Randers Freja og Højskolen. De får forreste rum til højre i klubhuset, hvilket er
kommunens.

Ad 10: DM i 100 km i Viborg
Diskuteret internt. Muligheder genenmgået med henblik på at arbejde videre med ideen.

Ad 11: Orientering fra udvalgene
Atletik
- Göteborg. Fantastiske resultater. Artikel om Viborg på DAF's hjemmeside og Viborg
Stifts Folkeblad.
- Julegavepakning gennemført for F&H. 7500 kr. Øremærkes til en evt. træningslejr i
påsken sammen med SAK77.
- Michael, Ulla, Lars og Sannie er nu licenstrænere niveau 1.
- Træningen fungerer godt.
Elite.
- Viborg Elite forpligtelser diskuteret.
- Tilskud til talenter / boblere 2016 diskuteret. Afklaring snarest muligt ved ekstra møde.
Avis-maraton.
- Walk and run. 60-65 deltagere pr. gang. Alle er godt med.
Marathongruppen.
- 2016 planlægning er igang. Bla. foredrag om Run the Canyon.
- Canonball løb har været en succes. Nye løb 19/3 og 29/10 er planlagt. Stor ros fra
andre løbere. Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse.
- 24t løbet. Marathongruppen stiller med 15 hjælpere. Klubben dækker deres startgebyr
til gengæld.
Triathlon.
-Der er kommet et par nye medlemmer.
Trial.
Jannik tror, det kan blive større og vil nedsætte et udvalg og hverve flere trænere. Nyt basisforløb
under planlægning. Der arbejdes med at lave en markeret Trailrute i Bordingbjerg. Der planlægges et
foredrag om fladfodsløb.
Klubhus.
- Problemer med porten. Ny moter skal monteres.
- Borde til depoter indkøbt. 25 stk til 2000kr.
- Kommunen kigger på at lave lys langs stien til søen.
Hjemmesiden – sociale medier
-Folder for hele klubben skal laves.

Ad 12. Næste møde.
Mandag den 4/1 kl 18:00 og arbejdsmøde lørdag den 9/1.

Ad 13. Eventuelt
- Nye singletter og t-shirts på vej, Kirstine jagter leveringstid.


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her