Bestyrelsesmøde 06-02-2017

Referat af bestyrelsesmøde mandag d.6. februar kl. 18.00 – 21.00 i klubhuset.
Dagsorden: Udviklingsmøde med DAF, Ulla Kolding, fra kl. 18.00 til kl. 19.00
1. Besøg af Ulla Kolding fra DAF’s hovedbestyrelse
a. Ulla gennemgik muligheder for klubber af vores type, hvor både motion og atletik er under
samme hus. Hun sammenholdt med modeller fra Aarhus 1900 og Skive AM, og mente at
Viborg AM har gode muligheder for at få større udbytte ud af synergien mellem de
forskellige afdelinger, med åbenhed, synlighed om pengestrømme for at sikre frivilliges
engagement samt vores styrke overfor kommunen og sponsorer når vi står sammen.
2. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift.
a. Godkendt fra forrige møde og underskreven.
4. Meddelser.
a. Der er indgået aftaler med tøjproducent – der skal følges op på bestillinger fra
børneatleterne
b. Jubilæumsfonden vil gerne uddele midler til atleter. Brian kontakter og forhører om
muligheder
c. DAF vil gerne afholde DM100 km på 24 timer ruten igen. Det vil vi gerne støtte igen i 2017
og planlægger med at klargøre to beachflag og et telt til arrangementet.
d. Der er også forespørgsel på EM100 KM, men kravsspecifikationen for at trække et sådant
projekt er stort. Måske det kunne være et arrangement for kommunen?
e. Tidskontrol til Søndersøløbet kan vi give bud på med støtte fra Race Results. Det blev
besluttet at vi afgiver et tilbud på hele systemet.
f. Betina Schmidt er indstillet til årets AG-triatlet ved D-TRIF.
5. Kassereren - økonomi mm. Sponsorudvalg.
a. Gennemgang af endeligt regnskab for 2016. Godkendt af bestyrelsen til videresendelse til
revisor og efterfølgende generalforsamlingen.
b. Diskussion om budget 2017, hvor der forventes et bedre resultatet end i 2016, da der søges
bredt på tilbud fra kommunen, der ikke planlægges med større investeringer og der er flere
poster med besparelsespotentiale.
c. Der søges kommunalt tilskud til ca. 80 ungdomsatleter i 2017, ligesom der også søges om
tilskud til træneruddannelser for både tri-, motion og atletik.
d. Sponsorudvalget er nu i gang og søger støtte til Viborg Elite udøvernes sommertur til
VUSPEL samt sponsorat til projekt omkring afholdelse af Kænguru Cup.
6. Modtaget ansøgninger
7. Avishalvmaraton d. 17. juni 2017
8. Kommende arrangementer. Generalforsamling
a. René har valgt at træde ud.
b. Erland ønsker også at træde ud efter 29 års ubrudt deltagelse i bestyrelsen. Han tilbyder
dog at stille op som suppleant.
c. Der blev sidste år justeret i vedtægterne, således at bestyrelsen udvides med endnu et
medlem. Vi mangler derfor 3 nye medlemmer, og søger derfor både via Facebook og
hjemmesiden nogle kandidater.
9. Orientering fra udvalgene:
Avismaraton - Bjarne
Marathon gruppen - Renee
Triathlon - Ole
Trail - Michael
Hjemmeside - Klubmodul - Michael
Klubhus – Bjarne
Atletik – Peter
Elite - Peter
Årshjul – Peter
Strategi - Peter
10. Næste møde. D. 6. Marts. 2017.
11. Eventuelt -
Bjarne S. Rasmussen
Venligst besked, hvem der ikke kommer. Senest lørdag d. 7.jan.


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her