Viborg AM

En klub i stadig udvilkling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 

i klubhuset på Atletikstadion, Vinkelvej 32

Der er opstillet følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.

 2. Formandens beretning.

 3. Eventuelle udvalgsberetninger.

 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

  På valg er:
  - Brian Andersen
  - Bjarne Rasmussen  (ønsker ikke genvalg)
  - Jan Stigaard (ønsker ikke genvalg)
  - Ole Christiansen

  Valg af suppleanter:
  På valg er: - Ulla B. Jacobsen

 7. Valg af revisor og suppleant:
  Valg af revisor: 
  På valg er:
  - Henrik Bache

  Valg af suppleant: 
  På valg er:
  - Henning Sørensen

 8. Eventuelt


Ad pkt. 5:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller
kassereren i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen senest den 22. februar 2019
af hensyn til traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Med venlig hilsen
Viborg Atletik & Motion
BrIan Andersen, Formand

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik